Prime - Thinh vuong la Prime       Thịnh vượng là Prime

Hướng dẫn cài đặt chứng thực CA trực tiếp bằng tập tin CA
 • Xin vui lòng tải tập tin certnew.p7b bằng cách chuột phải vào đường link rồi chọn Save Target As... (với trình duyệt Internet Explorer) hoặc Save Link As... (với trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome)

 • Chọn một thư mục trong máy tính để lưu tập tin chứng thực này lại (như hình dưới). Sau đó bấm nút Save để lưu.

  Save file as

 • Mở thư mục vừa lưu tập tin về, tìm đến tập tin chứng thực CA, chuột phải vào tên tập tin chọn Install Certificate

  Windows Explorer

 • Cửa sổ Certificate Import Wizard xuất hiện, chọn nút Next

  Certificate Import Wizard

 • Chọn Place all certificates in the following store, chọn nút Browse

  Certificate Import Wizard

 • Trong cửa sổ Select Certificate Store, chọn Trusted Root Certification Authorities rồi bấm nút OK

  Certificate Import Wizard

 • Quay lại cửa sổ Certificate Import Wizard, bấm nút Next, cửa sổ tiếp theo xuất hiện như hình dưới, bấm Finish

  Certificate Import Wizard

 • Trong cửa sổ Security Warning, chọn nút Yes để xác nhận cài đặt

  Security Warning

 • Nếu quá trình cài đặt thành công, hệ thống sẽ đưa ra thông báo như hình dưới đây. Chọn Place all certificates in the following store, chọn nút Browse

  Certificate Import Wizard

 • Khởi động lại trình duyệt Internet Explorer nếu bạn dùng Internet Explorer để duyệt e-mail, hoặc khởi động lại Microsoft Outlook để sử dụng ứng dụng này duyệt e-mail. Bạn có thể sử dụng hệ thống e-mail bình thường. Các lần truy cập sau bạn chỉ cần truy cập theo đường dẫn https://mail.prime.vn mà không phải thực hiện cài đặt chứng thực CA nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp cài đặt lại máy tính bạn phải thực hiện lại các bước như trên.

 • Prime Group ICT Department